جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اربیل

نوزاد هادی | اربیل | عراق

اوقات شرعی امروز اربیل


اذان صبح: ٠٣:٠١:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٤:٤٨:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٤٦:١٨
نیمه شب: ٢٣:١٣:١٥

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اربیل (شهرستان نوزاد هادی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ شهر اربیل)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر اربیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اربیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
چه بسیار پیش آمده كه آدمی با دیدن بدیهای خود در دیگران، شفا یافته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اربیل

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اربیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اربیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اربیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اربیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٤٥:٥٠٠٥:١٧:٤٥١٢:٠١:٤٧١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٥:٣١٢٣:١٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٤٤:١٩٠٥:١٦:٣٤١٢:٠١:٣٧١٨:٤٧:١١١٩:٠٦:٢٥٢٣:١٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٢:٤٩٠٥:١٥:٢٤١٢:٠١:٢٨١٨:٤٨:٠٢١٩:٠٧:١٩٢٣:١٤:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤١:٢٠٠٥:١٤:١٥١٢:٠١:١٩١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٨:١٤٢٣:١٤:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٣٩:٥١٠٥:١٣:٠٦١٢:٠١:١١١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٩:٠٨٢٣:١٤:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٣٨:٢٤٠٥:١١:٥٩١٢:٠١:٠٣١٨:٥٠:٣٦١٩:١٠:٠٢٢٣:١٣:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٣٦:٥٧٠٥:١٠:٥٤١٢:٠٠:٥٦١٨:٥١:٢٨١٩:١٠:٥٦٢٣:١٣:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٣٥:٣١٠٥:٠٩:٤٩١٢:٠٠:٤٩١٨:٥٢:١٩١٩:١١:٥١٢٣:١٣:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٣٤:٠٥٠٥:٠٨:٤٥١٢:٠٠:٤٣١٨:٥٣:١٠١٩:١٢:٤٥٢٣:١٢:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٣٢:٤١٠٥:٠٧:٤٣١٢:٠٠:٣٨١٨:٥٤:٠١١٩:١٣:٣٩٢٣:١٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣١:١٨٠٥:٠٦:٤١١٢:٠٠:٣٣١٨:٥٤:٥٢١٩:١٤:٣٣٢٣:١٢:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٢٩:٥٦٠٥:٠٥:٤١١٢:٠٠:٢٨١٨:٥٥:٤٣١٩:١٥:٢٧٢٣:١٢:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٢٨:٣٥٠٥:٠٤:٤٢١٢:٠٠:٢٤١٨:٥٦:٣٤١٩:١٦:٢١٢٣:١١:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٢٧:١٦٠٥:٠٣:٤٥١٢:٠٠:٢١١٨:٥٧:٢٤١٩:١٧:١٥٢٣:١١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٢٥:٥٧٠٥:٠٢:٤٩١٢:٠٠:١٨١٨:٥٨:١٥١٩:١٨:٠٨٢٣:١١:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٢٤:٤٠٠٥:٠١:٥٤١٢:٠٠:١٦١٨:٥٩:٠٥١٩:١٩:٠٢٢٣:١١:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٢٣:٢٤٠٥:٠١:٠٠١٢:٠٠:١٥١٨:٥٩:٥٥١٩:١٩:٥٥٢٣:١١:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٢٢:٠٩٠٥:٠٠:٠٨١٢:٠٠:١٤١٩:٠٠:٤٤١٩:٢٠:٤٨٢٣:١٠:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٢٠:٥٦٠٤:٥٩:١٧١٢:٠٠:١٣١٩:٠١:٣٤١٩:٢١:٤٠٢٣:١٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:١٩:٤٤٠٤:٥٨:٢٨١٢:٠٠:١٣١٩:٠٢:٢٣١٩:٢٢:٣٣٢٣:١٠:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:١٨:٣٤٠٤:٥٧:٤٠١٢:٠٠:١٤١٩:٠٣:١٢١٩:٢٣:٢٤٢٣:١٠:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:١٧:٢٥٠٤:٥٦:٥٤١٢:٠٠:١٥١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٤:١٦٢٣:١٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:١٦:١٨٠٤:٥٦:٠٩١٢:٠٠:١٧١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٥:٠٧٢٣:١٠:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:١٥:١٣٠٤:٥٥:٢٦١٢:٠٠:٢٠١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٥:٥٨٢٣:٠٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:١٤:٠٩٠٤:٥٤:٤٤١٢:٠٠:٢٢١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٦:٤٨٢٣:٠٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:١٣:٠٧٠٤:٥٤:٠٤١٢:٠٠:٢٦١٩:٠٧:١٠١٩:٢٧:٣٨٢٣:٠٩:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:١٢:٠٧٠٤:٥٣:٢٥١٢:٠٠:٣٠١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٨:٢٧٢٣:٠٩:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:١١:٠٨٠٤:٥٢:٤٨١٢:٠٠:٣٤١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٩:١٥٢٣:٠٩:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:١٠:١٢٠٤:٥٢:١٢١٢:٠٠:٤٠١٩:٠٩:٢٧١٩:٣٠:٠٣٢٣:٠٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اربیل

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اربیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اربیل

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر اربیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر اربیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اربیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر اربیل

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٩:٢٣٠٤:٤٧:١٥١٢:٠٥:٤٨١٩:٢٤:٢١١٩:٤٥:٤٣٢٣:١٢:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٩:٣٩٠٤:٤٧:٢٩١٢:٠٦:٠١١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٥:٥٣٢٣:١٢:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٩:٥٦٠٤:٤٧:٤٥١٢:٠٦:١٤١٩:٢٤:٤١١٩:٤٦:٠٢٢٣:١٢:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٠:١٧٠٤:٤٨:٠٣١٢:٠٦:٢٧١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٦:٠٩٢٣:١٢:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٠:٣٩٠٤:٤٨:٢٢١٢:٠٦:٤٠١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٦:١٥٢٣:١٢:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٠١:٠٤٠٤:٤٨:٤٢١٢:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٦:١٨٢٣:١٣:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٠١:٣١٠٤:٤٩:٠٣١٢:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٠١١٩:٤٦:٢٠٢٣:١٣:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٢:٠١٠٤:٤٩:٢٦١٢:٠٧:١٧١٩:٢٥:٠١١٩:٤٦:٢٠٢٣:١٣:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٢:٣٢٠٤:٤٩:٥٠١٢:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٠١١٩:٤٦:١٨٢٣:١٤:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٣:٠٦٠٤:٥٠:١٦١٢:٠٧:٤١١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٦:١٤٢٣:١٤:٢٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٣:٤٢٠٤:٥٠:٤٣١٢:٠٧:٥٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٦:٠٨٢٣:١٤:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٤:٢٠٠٤:٥١:١٠١٢:٠٨:٠٣١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٦:٠١٢٣:١٤:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٥:٠٠٠٤:٥١:٣٩١٢:٠٨:١٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٥:٥١٢٣:١٥:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٥:٤٢٠٤:٥٢:٠٩١٢:٠٨:٢٥١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٥:٤٠٢٣:١٥:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٦:٢٦٠٤:٥٢:٤١١٢:٠٨:٣٥١٩:٢٤:١٩١٩:٤٥:٢٧٢٣:١٥:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٧:١١٠٤:٥٣:١٣١٢:٠٨:٤٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٥:١٢٢٣:١٦:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٧:٥٨٠٤:٥٣:٤٦١٢:٠٨:٥٥١٩:٢٣:٥١١٩:٤٤:٥٥٢٣:١٦:١٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٨:٤٧٠٤:٥٤:٢٠١٢:٠٩:٠٤١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٤:٣٧٢٣:١٦:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٩:٣٨٠٤:٥٤:٥٦١٢:٠٩:١٣١٩:٢٣:١٦١٩:٤٤:١٦٢٣:١٦:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:١٠:٣٠٠٤:٥٥:٣٢١٢:٠٩:٢١١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٣:٥٤٢٣:١٧:١٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:١١:٢٤٠٤:٥٦:٠٩١٢:٠٩:٢٩١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٣:٣٠٢٣:١٧:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:١٩٠٤:٥٦:٤٦١٢:٠٩:٣٦١٩:٢٢:١٠١٩:٤٣:٠٤٢٣:١٧:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:١٥٠٤:٥٧:٢٥١٢:٠٩:٤٣١٩:٢١:٤٥١٩:٤٢:٣٦٢٣:١٧:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١٤:١٣٠٤:٥٨:٠٤١٢:٠٩:٥٠١٩:٢١:١٨١٩:٤٢:٠٧٢٣:١٨:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٥:١١٠٤:٥٨:٤٤١٢:٠٩:٥٥١٩:٢٠:٤٩١٩:٤١:٣٥٢٣:١٨:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:١٦:١١٠٤:٥٩:٢٥١٢:١٠:٠١١٩:٢٠:١٩١٩:٤١:٠٢٢٣:١٨:٤٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:١٧:١٢٠٥:٠٠:٠٦١٢:١٠:٠٦١٩:١٩:٤٧١٩:٤٠:٢٧٢٣:١٩:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:١٤٠٥:٠٠:٤٨١٢:١٠:١٠١٩:١٩:١٣١٩:٣٩:٥١٢٣:١٩:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:١٩:١٧٠٥:٠١:٣١١٢:١٠:١٤١٩:١٨:٣٧١٩:٣٩:١٢٢٣:١٩:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٠:٢١٠٥:٠٢:١٤١٢:١٠:١٧١٩:١٨:٠٠١٩:٣٨:٣٢٢٣:١٩:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:٢٥٠٥:٠٢:٥٨١٢:١٠:٢٠١٩:١٧:٢٢١٩:٣٧:٥١٢٣:١٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اربیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر اربیل شهر اربیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر اربیل شهر اربیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اربیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اربیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر اربیل

دید هوایی از شهر اربیل که در آن ارگ اربیل در وسط دیده می‌شود. اَربیل (کردی: هه‌ولێر،[۲] Hewlêr، با تلفظ: هَولِر، عربی: أربیل‎) یکی از شهرهای کردستان عراق و مرکز استان اربیل است. مختصات جغرافیایی آن ۳۶٫۱۲ شمالی و ۴۴٫۰۱ شرقی است و در ۸۰ کیلومتری شرق موصل قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۰۹ (میلادی) ۲٬۲۹۳٬۸۳۹ نفر برآورد شده‌است. قدمت شهرنشینی در این شهر به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد[۳][نیازمند منبع] و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای مسکون دنیاست

شهر اربیل در ویکیپدیا

شهر اربیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اربیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اربیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اربیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اربیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اربیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اربیل
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر اربیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اربیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اربیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اربیل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اربیل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اربیل
زمان پخش اذان زنده به افق اربیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اربیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اربیل
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ اربیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اربیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اربیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اربیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو