مساجد و نماز در آن

مساجد و نماز در آن


در شرع مقدس اسلام به مسجد اهمیت فراوانی داده شده زیرا مسجد پایگاه نشر حقایق اسلام و مرکز تجمع مومنین و میعادگاه گفتگو با حضرت رب العالمین است.

رسول مکرم اسلام غالبا آیات قرآن را در مسجد برای مردم می خواندند و مسلمین را در مسجد پند و اندرز می دادند امیرالمومنین (عليه السلام) غالب خطبه های خود را در مسجد ایراد می کردند و قضاوت های آن حضرت در مسجد بود.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمود:

«هر کس به مسجد رود برای هر قدمش در رفت و برگشت ده حسنه است و برای هر قدمش ده سیئه از او محو می شود و برای هر قدمش ده درجه بالا می رود.»

و نیز آن حضرت به ابوذر فرمود:

«ای اباذر! خدای تعالی تا وقتی که در مسجد هستی برای هر نفس تو درجه ای عطا می فرماید و ملائکه بر تو درود می فرستند و برای هر نفسی ده حسنه برای توست و ده سیئه از تو محو می گردد.»

امام صادق (عليه السلام) فرمود:

«بر شما باد به رفتن به مساجد که مساجد خانه های خدا در زمین است و هرکس با حال طهارت به مسجد رود خداوند او را از گناهانش طاهر می گرداند و نامش را در زمره زائرین خود ثبت می فرماید.

پس در مساجد زیاد نماز بخوانید و دعا کنید و در مساجد مختلف نماز بخوانید که هر قطعه ای از زمین برای نمازگزار روی آن در قیامت شهادت خواهد داد.»

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمود:

«خدای تعالی می فرماید: آگاه باشید خانه های من در زمین مساجد هستند که برای اهل آسمان می درخشند همچنان که ستارگان برای اهل زمین درخشش دارند آگاه باشید! خوشا آن کس که خانه اش مسجد باشد و خوشا آن کس که در خانه خود وضو بگیرد و مرا در خانه ام زیارت کند که برای هر زائری کرامتی به عهده شخص زیارت شده است بشارت باد به آنان که در تاریکی ها به مسجد می روند بر اینکه روز قیامت نوری فروزان خواهند داشت.»


همسایگان مسجد

هر مسلمانی باید حداقل نمازهای واجب خود را در مسجد بخواند ولی برای افراد نزدیک تاکید بیشتری شده است. امیرالمومنین (عليه السلام) می فرماید:

«برای همسایگان مسجد نمازی نیست مگر در مسجد الا اینکه عذری یا بیماری داشته باشند.»

پس به آن حضرت گفتند: همسایگان مسجد کیانند؟ حضرت فرمود:

«هرکس صدای اذان مسجد را بشنود.»

و درروایت دیگری آن حضرت فرمود:

«حریم مسجد چهل ذراع است و همسایگان مسجد چهل خانه از چهار طرف اند.»


شکایت مسجد

امام صادق (عليه السلام) فرمود:

«سه چیز نزد خدای تعالی شکایت می کنند؛

مسجد خرابی که کسی در آن نماز نخواند؛

عالمی که در بین نادانان باشد و از او استفاده نکنند؛

قرآنی که بر روی آن غبار گرفته و کسی آن را قرائت نکند.»

و نیز آن حضرت فرمود:

«مساجد از همسایگانی که در آنها برای نماز حاضر نمی شوند شکایت می کنند پس خدای عزوجل خطاب کرده می فرماید: به عزت و جلالم قسم حتی یک نماز از آنها قبول نمی کنم و نسبت به آنان عدالتی از مردم ظاهر نمی گردانم و رحمت من به آنان نمی رسد و آنان در بهشت مجاور من نخواهند بود.»


ثمرات رفتن به مسجد

کسانی که به مساجد رفت و آمد زیادی دارند خوب می دانند که اثرات حیات بخش مسجد تا چه اندازه است که امیرالمومنین (عليه السلام) در روایتی به بعضی از آنها اشاره کرده می فرماید:

«هرکس به مسجد رفت و آمد کند حداقل به یکی از این تحفه های هشتگانه خواهد رسید:

1-    یا برادری در راه خدا برای استفاده می یابد؛

2-    یا به علمی مفید می رسد یا برهان محکمی می بیند؛

3-    یا رحمتی را که انتظار می کشید می یابد؛

4-    یا به کلمه ای که او را از پستی دور نماید بر می خورد؛

5-    یا کلمه ای که او را هدایت کند می شنود؛

6-    یا گناهی را از ترس از خدا ترک می کند؛

7-    و یا از معصیتی به سبب شرم و حیا دست می کشد.»


ثواب مساجد

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمود:

«ای اباذر! نماز در مسجد من یعنی مسجد النبی که در مدینه طیبه است معادل با صد هزار نماز در مساجد دیگر است مگر مسجد الحرام.»

امیرالمومنین (عليه السلام) فرمود:

«خواندن نماز مستحبی در مسجد کوفه برابر است با عمره با رسول خدا و خواندن نماز واجب در آن برابر است با حج با رسول خدا و در مسجد کوفه هزار پیغمبر و هزار وصی نماز خوانده اند.»

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرمود:

«نماز در مسجد الحرام صد هزار برابر است و در مسجد مدینه ده هزار برابر و در مسجد بیت المقدس هزار برابر و در مسجد اعظم شهر صد برابر و در مسجد قبیله بیست و پنج برابر و در مسجد بازار دوازده برابر و نماز در خانه همان یک نماز محسوب می گردد.»

منبع: نماز راهی به سوی معبود

مولف: حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن سعیدیان


"عظمت قرآن"
نماز و قرآن:

Related Posts