سخنان چهارده معصوم (ع) درباره نماز

سخنان چهارده معصوم (ع) درباره نماز


نماز و شرایط آن

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس نماز واجبی را انجام دهد در پیشگاه خداوند یک دعای مستجاب شده خواهدد داشت.

امام علی (علیه السلام) می فرمایند: هرکس نماز را انجام دهد درحالی که حق آن را می شناسد گناهان او آمرزیده خواهد شد.

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: هرکس دو رکعت نماز بخواند در حالی که می داند در آن چه می گوید؟ نما را به پایان می برد در حالی که بین وی و خدا گناهی وجود ندارد. (تمام گناهان او آمرزیده شده است.)


نماز باتوجه و معرفت

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس دو رکعت نماز بخواند و در آن به هیچ چیز از امور دنیا توجه نکند (همه توجه او به خدا باشد) خداوند گناهان او را می بخشد.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس در حال نماز (از روی عمد) توجه داشته باشد که در جانب راست و چپ او چه کسی قرار دارد و تا این حد از حال عرفانی و توجه به خدا غافل شود نماز کاملی به جای نیاورده است.


نماز مقبول

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: هرکس که خداوند از او یک نماز را قبول کند او را عذاب نخواهد کرد و نیز کسی که خداوند از او یک عمل نیک بپذیرد مجازات و عذاب نمی کند.

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: هرکس نماز بخواند و به نماز خود توجه داشته باشد و در نماز هواس پرتی و غفلت از خدا نداشته باشد خدا به او توجه می کند و نماز او را مقبول می دارد. به همان اندازه ای که او به نماز و خدا توجه داشته است.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس نمازش او را از زشتی و بدی باز ندارد نماز او به دوری او از خدا خواهد افزود.


مسواک و نماز

​ پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: دو رکعت نماز با دندانهای تمیز و مسواک زده نزد پروردگار از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک باارزش تر است.موانع قبول نماز

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: هرکس به پدر و مادر خویش نگاه خشم آلود کند در حالی که آنان در حق او ظلم هم کرده باشند خداوند نماز چنین کسی را قبول نمی کند.(تا چه رسد به اینکه به او ظلم نکرده و یا خدمت کرده باشند.)

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس غیبت مرد یا زن مسلمانی را کند خداوند نماز و روزه چهل شبانه روز او را قبول نمی کند مگر اینکه شخص غیبت شده از حق خود بگذرد و از غیبت کننده راضی گردد.

امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: هرکس شرابخواری کند خداوند نماز چهل روز او را قبول نمی کند و اگر در این روزها نماز خود را هم ترک نماید خدا عذاب ترک کردن نماز را هم بر آن می افزاید.


ترک نماز

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس نماز خود را نخواند تا بدون عذری از دست برود سایر اعمال خود را هم نابود کرده است. سپس فرمودند: فاصله میان بنده و کفر نماز نخواندن است.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس بدون جهت نماز خود را ترک کند به راستی دین خود را ویران و نابود کرده است.


نماز جماعت

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: هرکس نمازهای پنجگانه را در شبانه روز به جماعت بخواند گمان خیر نسبت به او داشته باشید و گواهی او را بپذیرید.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس چهل روز نماز خود را به جماعت بخواند و تکبیره الاحرام را درک کند دو برائت برای او نوشته می شود: برائت از آتش دوزخ و برائت از نفاق.

امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: هرکس نماز جماعت را از روی سرکشی و کناره گیری از جماعت مسلمانان بدون جهت ترک کند نماز او نماز کاملی نخواهد بود.

امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: هرکس از همسایگان مسجد صدای اذان نماز جماعت را بشنود و آن را با شرکت در نماز جماعت پاسخ ندهد نماز فرادای او نماز کاملی نخواهد بود.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس صدای اذان نماز را در مسجد بشنود و بدون جهت خارج شود منافق است مگر آنکه تصمیم بازگشت به مسجد را داشته باشد.


نماز شب

امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد شب را به سر نمی برد مگر به خواند نماز وتر.

رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس در شب نماز شب بخواند صورت او در روز نورانی و زیبا خواهد بود.


منبع: سخنان چهارده معصوم علیهم السلام

گردآورنده: احمد صادقی اردستانی


زندگینامه امام جعفرصادق (عليه السلام)
تفسیر فرازهای اذان و اقامه:

Related Posts