چهل حدیث درباره نماز

چهل حدیث درباره نماز


چهل حدیث درباره نماز


1-  امام رضا (علیه السلام) می فرمایند: نماز، قربانی پرهیزکاران است.

2-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: اول چیزی که از بنده در روز قیامت بازخواست می شود، نماز است.

3-  حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) می فرمایند: خداوند نماز را واجب کرد تا شما را از تکبر و غرور بازبدارد.

4-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: مرز میان بنده و کفر، ترک نماز است.

5-  امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: نماز در واقع، حقیقت اخلاص و نجات دهنده آدمی از کبر و خودخواهی است.

6-  پیامبرگرامی (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: نماز، نردبان و ترقی مومن بسوی کمالات است.

7-  امام رضا (علیه السلام) می فرمایند: نماز بالاترین عبادتی است در پیشگاه خدا که آن را به نیکوترین صورتی وضع نموده است.

8-  امام علی (علیه السلام) می فرمایند: برنماز اول وقت بسیار مواظبت کنید و بدانید کسی که نماز خود را ضایع کند پیرو من نخواهدبود.

9-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هرگاه خواستید شیعیان ما را بشناسید آنان را در نماز اول وقت بیازمائید چگونه برآن مواظبت می کنند.

10-  امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرمایند: اهمیت و عظمت نماز در نزد خدا از روز بیشتر است.11-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: تا زمانی که انسان در حال نماز است با شیطان در ستیز و محاربه خواهد بود.

12-  امام علی (علیه السلام) می فرمایند: چه بسیار نمازگزارانی هستند که از نماز خواندن جز خستگی و شب زنده داری بهره ای نبرده اند.

13-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هنگامی که انسان نماز می خواند، بدن و لباس او و هر چیزی که گرداگرد او وجود دارد ذکر خدا می گویند.

14-  پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که نماز را از اول وقت بتاخیر بیاندازد فردا شفاعت من شامل حال او نخواهد شد.

15-  امام علی (علیه السلام) می فرمایند: بزرگترین سارق آن کسی است که از نماز خود سرقت کند و به شرایط آن عمل ننماید.

16-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هیچ عملی بالاتر از حج خانه خدا به جز نماز نیست.

17-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: نماز، نور و فروغ مومن است.

18-  امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: هر چیزی نشانه و معرف دارد و نشانه دین شما برپا داشتن نماز است شما بکوشید تا این نشانه دینتان را تباه و معیوب نسازید.

19-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: آخرین سفارش و وصیتی که رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) کرد و بدان تاکید بسیار فرمود برپا داشتن نماز است.

20-  نبی اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: نماز خود را ضایع و تباه نسازید کسی که نمازش را تباه کند فردا جایگاه او با قارون ، هامون و فرعون خواهد بود.21-  امام رضا (علیه السلام) می فرمایند: تا زمانیکه مومن بر نماز اول وقت مواظبت می کند شیطان همواره از او در ترس و هراس به سر می برد.

22-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: نماز معیار تقرب به خدا و قبولی اعمال امت من است کسی که شرایط و آداب آن را مراعات کند سایر اعمال او نیز پذیرفته خواهد شد.

23-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: هر زمان که اقامه نماز می کنی بدان که در محضر خدا قرار داری تو اگر او را نمی بینی او تو را می بیند.

24-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که نمازش را ددون عذر نخواند هیچ عملی از او پذیرفته نخواهد شد.

25-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: آن کسانی از شما در بهشت همسران بیشتری خواهند داشت که در دنیا نماز بیشتری به جای می آورده اند.

26-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: نماز محبوبترین اعمال در نزد خداوند تبارک و تعالی است و آخرین وصیت و سفارش پیامبران الهی بشمار می آید.

27-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرگاه مسلمان وضو ساخت و نمازهای پنجگانه را به جای آورد گناهان او مانند ریختن برگ درختان از او فرو می ریزد.

28-  امام علی (علیه السلام) می فرمایند: اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت.

29-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که نمازش او را از کارهای ناشایست و منکرات باز ندارد جز دوری بیشتر از رحمت الهی بهره ای نخواهد داشت.

30-  امام محمدباقر (علیه السلام) می فرمایند: نماز پایه و ستون دین است.31-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که نماز خود را در وقت نخواند برای او عملی تیره و ظلمانی ثبت خواهد شد.

32-  پیامبرگرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: موقعیت نماز در دین همانند موقعیت سر آدمی نسبت به بدن او است.

33-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که از نماز اطاعت نکند نماز او قبول نمی شود و معنای اطاعت از نماز دست کشیدن از گناه و کارهای نکوهیده است.

34-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که نماز نمی خواند از مسلمانی بهره ای ندارد.

35- پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: وقتی کودکان شما به هفت سالگی رسیدند آنها را وادار کنید که نماز بخوانند.

36-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که نمازش را در انظار مردم نیکو به جای می آورد ولی در هنگام خلوت شرائط آن را مراعات نمی کند در حقیقت به خدای خود اهانت نموده است.

37-  رسول اکرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس عالماً عامداً ترک نماز کند از دین اسلام خارج شده است و دیگر مسلمان نیست.

38-  امام جعفرصادق (علیه السلام) می فرمایند: شفاعت ما شامل حال کسی که نماز خود را کوچک و بی اهمیت بشمارد نخواهدشد.

39-  امام زین العابدین (علیه السلام) می فرمایند: هر وقت خواستی نماز بخوانی آن را بعنوان آخرین نمازی بخوان که می خواهی پس از آن خدا را ملاقات نمائی.

40-  پیامبر گرامی اسلام (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) می فرمایند: تا زمانی که انسان حقوق واجبه خود را پرداخت نکند نماز او مورد قبول واقع نخواهد شد.


منبع: کتاب شکوفه های سخن

تحقیق و تدوین: آیت الله سیدعلی لواسانی


آثار فردی و اجتماعی حجاب:
اهمیت و ارزش مسجد

Related Posts