۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰-۸۸۹۲۷۸۴۵

آموزش

قابلیت ها و استفاده بهتر

امکانات و ویژگیها

امکانات و ویژگیها (3)

کاربرد دستگاه اذان گو بطور کلی برای پخش اذان، قرآن و ادعیه و بطور کلی فایل های صوتی بطور خودکار بر اساس زمانهای شرعی و یا زمانبندی از قبل تعیین شده می باشد که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.

بطور خلاصه عبارت "تمام خودکار" در نام دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای تاکیدی بر این ویژگی دستگاه اذان گو است که پس از تنظیم اولیه دستگاه دیگر نیازی به دخالت نیروی انسانی برای پخش برنامه اذان وجود ندارد. وقتی اولین بار دستگاه اذانگو را به برق می زنیم تنها کاری که لازم است این است که شهر خود را جهت پخش اذان به افق شرعی شهر مورد نظرتان به راحتی از منوی فارسی دستگاه انتخاب نماییم. البته این کار همزمان با سفارش دستگاه نیز از طرف افراد بخش فنی شرکت نیز قابل انجام می باشد.

محاسبه گر جهانی اوقات شرعی

محاسبه گر جهانی اوقات شرعی قابلیتی است که با استفاده از موقعیت مکانی نصب دستگاه اذان گو و زمان ، اوقات شرعی را برای همان نقطه محاسبه نموده و بر اساس همین محاسبه برنامه پخش دستگاه اذان گو انجام می شود. و نیازی به بروزرسانی سالیانه و یا چند سال یکبار جداول اوقات شرعی مانند دستگاه های اذان گوی با جدول اوقات شرعی نیست و همچنین با جابجایی دستگاه چه داخل کشور و چه خارج از کشور نیازی به جداول جدید نمی باشد.